Bắc Kiếm Giang Hồ

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  113/??
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Manhwa
  Tóm tắt:
  Nam chính là Bắc Thiên môn duy nhất hậu nhân, trăm năm trước, vì chống lại mật đêm, Bắc Thiên môn thành lập, nhưng theo Bắc Thiên môn thế lực càng ngày càng mạnh, đã dẫn phát người trong võ lâm kiêng kị, một trận âm mưu, uy chấn võ lâm Bắc Thiên môn hủy diệt, môn chủ trần quan hạo tự sát, chỉ để lại duy nhất hậu nhân Trần Vũ nguyên, hắn có thể hay không chứng minh phụ thân trong sạch, trọng chấn Bắc Thiên môn, thành công báo thù?

  Thể loại:
  Manhwa Action Truyện Màu
  Cập nhật
  23/12/2021

Danh sách chương

Chapter 113 23/12/2021 Chapter 112 23/12/2021 Chapter 111 23/12/2021 Chapter 110 23/12/2021 Chapter 109 23/12/2021 Chapter 108 23/12/2021 Chapter 107 23/12/2021 Chapter 106 23/12/2021 Chapter 105 23/12/2021 Chapter 104 23/12/2021 Chapter 103 23/12/2021 Chapter 102 23/12/2021 Chapter 101 23/12/2021 Chapter 100 23/12/2021 Chapter 99 23/12/2021 Chapter 98 23/12/2021 Chapter 97 23/12/2021 Chapter 96 23/12/2021 Chapter 95 23/12/2021 Chapter 94 23/12/2021 Chapter 93 23/12/2021 Chapter 92 23/12/2021 Chapter 91 23/12/2021 Chapter 90 23/12/2021 Chapter 89 23/12/2021 Chapter 88 23/12/2021 Chapter 87 23/12/2021 Chapter 86 23/12/2021 Chapter 85 23/12/2021 Chapter 84 23/12/2021 Chapter 83 23/12/2021 Chapter 82 23/12/2021 Chapter 81 23/12/2021 Chapter 80 23/12/2021 Chapter 79 23/12/2021 Chapter 78 23/12/2021 Chapter 77 23/12/2021 Chapter 76 23/12/2021 Chapter 75 23/12/2021 Chapter 74 23/12/2021 Chapter 73 23/12/2021 Chapter 72 23/12/2021 Chapter 71 23/12/2021 Chapter 70 23/12/2021 Chapter 69 23/12/2021 Chapter 68 23/12/2021 Chapter 67 23/12/2021 Chapter 66 23/12/2021 Chapter 65 23/12/2021 Chapter 64 23/12/2021 Chapter 63 23/12/2021 Chapter 62 23/12/2021 Chapter 61 23/12/2021 Chapter 60 23/12/2021 Chapter 59 23/12/2021 Chapter 58 23/12/2021 Chapter 57 23/12/2021 Chapter 56 23/12/2021 Chapter 55 23/12/2021 Chapter 54 23/12/2021 Chapter 53 23/12/2021 Chapter 52 23/12/2021 Chapter 51 23/12/2021 Chapter 50 23/12/2021 Chapter 49 23/12/2021 Chapter 48 23/12/2021 Chapter 47 23/12/2021 Chapter 46 23/12/2021 Chapter 45 23/12/2021 Chapter 44 23/12/2021 Chapter 43 23/12/2021 Chapter 42 23/12/2021 Chapter 41 23/12/2021 Chapter 40 23/12/2021 Chapter 39 23/12/2021 Chapter 38 23/12/2021 Chapter 37 23/12/2021 Chapter 36 23/12/2021 Chapter 35 23/12/2021 Chapter 34 23/12/2021 Chapter 33 23/12/2021 Chapter 32 23/12/2021 Chapter 31 23/12/2021 Chapter 30 23/12/2021 Chapter 29 23/12/2021 Chapter 28 23/12/2021 Chapter 27 23/12/2021 Chapter 26 23/12/2021 Chapter 25 23/12/2021 Chapter 24 23/12/2021 Chapter 23 23/12/2021 Chapter 22 23/12/2021 Chapter 21 23/12/2021 Chapter 20 23/12/2021 Chapter 19 23/12/2021 Chapter 18 23/12/2021 Chapter 17 23/12/2021 Chapter 16 23/12/2021 Chapter 15 23/12/2021 Chapter 14 23/12/2021 Chapter 13 23/12/2021 Chapter 12 23/12/2021 Chapter 11 23/12/2021 Chapter 10 23/12/2021 Chapter 9 23/12/2021 Chapter 8 23/12/2021 Chapter 7 23/12/2021 Chapter 6 23/12/2021 Chapter 5 23/12/2021 Chapter 4 23/12/2021 Chapter 3 23/12/2021 Chapter 2 23/12/2021 Chapter 1 23/12/2021