Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  373/??
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Manhua
  Tóm tắt:
  Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu

  Thể loại:
  Mystery Adventure Manhua Truyện Màu Fantasy Martial Arts
  Cập nhật
  19/12/2021

Danh sách chương

Chapter 373 10/03/2022 Chapter 372 10/03/2022 Chapter 371 10/03/2022 Chapter 370 10/03/2022 Chapter 369 10/03/2022 Chapter 368 10/03/2022 Chapter 367 10/03/2022 Chapter 366 10/03/2022 Chapter 365 10/03/2022 Chapter 364 10/03/2022 Chapter 363 10/03/2022 Chapter 362 10/03/2022 Chapter 361 10/03/2022 Chapter 360 10/03/2022 Chapter 359 10/03/2022 Chapter 358 10/03/2022 Chapter 357 10/03/2022 Chapter 356 10/03/2022 Chapter 355 10/03/2022 Chapter 354 10/03/2022 Chapter 353 10/03/2022 Chapter 352 10/03/2022 Chapter 351 10/03/2022 Chapter 350 10/03/2022 Chapter 349 10/03/2022 Chapter 348 19/12/2021 Chapter 347 19/12/2021 Chapter 346 19/12/2021 Chapter 345 19/12/2021 Chapter 344 19/12/2021 Chapter 343 19/12/2021 Chapter 342 19/12/2021 Chapter 341 19/12/2021 Chapter 340 19/12/2021 Chapter 339 19/12/2021 Chapter 338 19/12/2021 Chapter 337 19/12/2021 Chapter 336 19/12/2021 Chapter 335 19/12/2021 Chapter 334 19/12/2021 Chapter 333 19/12/2021 Chapter 332 19/12/2021 Chapter 331 19/12/2021 Chapter 330 19/12/2021 Chapter 329 19/12/2021 Chapter 328 19/12/2021 Chapter 327 19/12/2021 Chapter 326 19/12/2021 Chapter 325 19/12/2021 Chapter 324 19/12/2021 Chapter 323 19/12/2021 Chapter 322 19/12/2021 Chapter 321 19/12/2021 Chapter 320 19/12/2021 Chapter 319 19/12/2021 Chapter 318 19/12/2021 Chapter 317 19/12/2021 Chapter 316 19/12/2021 Chapter 315 19/12/2021 Chapter 314 19/12/2021 Chapter 313 19/12/2021 Chapter 312 19/12/2021 Chapter 311 19/12/2021 Chapter 310 19/12/2021 Chapter 309 19/12/2021 Chapter 308 19/12/2021 Chapter 307 19/12/2021 Chapter 306 19/12/2021 Chapter 305 19/12/2021 Chapter 304 19/12/2021 Chapter 303 19/12/2021 Chapter 302 19/12/2021 Chapter 301 19/12/2021 Chapter 300 19/12/2021 Chapter 299 19/12/2021 Chapter 298 19/12/2021 Chapter 297 19/12/2021 Chapter 296 19/12/2021 Chapter 295 19/12/2021 Chapter 294 19/12/2021 Chapter 293 19/12/2021 Chapter 292 19/12/2021 Chapter 291 19/12/2021 Chapter 290 19/12/2021 Chapter 289 19/12/2021 Chapter 288 19/12/2021 Chapter 287 19/12/2021 Chapter 286 19/12/2021 Chapter 285 19/12/2021 Chapter 284 19/12/2021 Chapter 283 19/12/2021 Chapter 282 19/12/2021 Chapter 281 19/12/2021 Chapter 280 19/12/2021 Chapter 279 19/12/2021 Chapter 278 19/12/2021 Chapter 277 19/12/2021 Chapter 276 19/12/2021 Chapter 275 19/12/2021 Chapter 274 19/12/2021 Chapter 273 19/12/2021 Chapter 272 19/12/2021 Chapter 271 19/12/2021 Chapter 270 19/12/2021 Chapter 269 19/12/2021 Chapter 268 19/12/2021 Chapter 267 19/12/2021 Chapter 266 19/12/2021 Chapter 265 19/12/2021 Chapter 264 19/12/2021 Chapter 263 19/12/2021 Chapter 262 19/12/2021 Chapter 261 19/12/2021 Chapter 260 19/12/2021 Chapter 259 19/12/2021 Chapter 258 19/12/2021 Chapter 257 19/12/2021 Chapter 256 19/12/2021 Chapter 255 19/12/2021 Chapter 254 19/12/2021 Chapter 253 19/12/2021 Chapter 252 19/12/2021 Chapter 251 19/12/2021 Chapter 250 19/12/2021 Chapter 249 19/12/2021 Chapter 248 19/12/2021 Chapter 247 19/12/2021 Chapter 246 19/12/2021 Chapter 245 19/12/2021 Chapter 244 19/12/2021 Chapter 243 19/12/2021 Chapter 242 19/12/2021 Chapter 241 19/12/2021 Chapter 240 19/12/2021 Chapter 239 19/12/2021 Chapter 238 19/12/2021 Chapter 237 19/12/2021 Chapter 236 19/12/2021 Chapter 235 19/12/2021 Chapter 234 19/12/2021 Chapter 233 19/12/2021 Chapter 232 19/12/2021 Chapter 231 19/12/2021 Chapter 230 19/12/2021 Chapter 229 19/12/2021 Chapter 228 19/12/2021 Chapter 227 19/12/2021 Chapter 226 19/12/2021 Chapter 225 19/12/2021 Chapter 224 19/12/2021 Chapter 223 19/12/2021 Chapter 222 19/12/2021 Chapter 221 19/12/2021 Chapter 220 19/12/2021 Chapter 219 19/12/2021 Chapter 218 19/12/2021 Chapter 217 19/12/2021 Chapter 216 19/12/2021 Chapter 215 19/12/2021 Chapter 214 19/12/2021 Chapter 213 19/12/2021 Chapter 212 19/12/2021 Chapter 211 19/12/2021 Chapter 210 19/12/2021 Chapter 209 19/12/2021 Chapter 208 19/12/2021 Chapter 207 19/12/2021 Chapter 206 19/12/2021 Chapter 205 19/12/2021 Chapter 204 19/12/2021 Chapter 203 19/12/2021 Chapter 202 19/12/2021 Chapter 201 19/12/2021 Chapter 200 19/12/2021 Chapter 199 19/12/2021 Chapter 198 19/12/2021 Chapter 197 19/12/2021 Chapter 196 19/12/2021 Chapter 195 19/12/2021 Chapter 194 19/12/2021 Chapter 193 19/12/2021 Chapter 192 19/12/2021 Chapter 191 19/12/2021 Chapter 190 19/12/2021 Chapter 189 19/12/2021 Chapter 188 19/12/2021 Chapter 187 19/12/2021 Chapter 186 19/12/2021 Chapter 185 19/12/2021 Chapter 184 19/12/2021 Chapter 183 19/12/2021 Chapter 182 19/12/2021 Chapter 181 19/12/2021 Chapter 180 19/12/2021 Chapter 179 19/12/2021 Chapter 178 19/12/2021 Chapter 177 19/12/2021 Chapter 176 19/12/2021 Chapter 175 19/12/2021 Chapter 174 19/12/2021 Chapter 173 19/12/2021 Chapter 172 19/12/2021 Chapter 171 19/12/2021 Chapter 170 19/12/2021 Chapter 169 19/12/2021 Chapter 168 19/12/2021 Chapter 167 19/12/2021 Chapter 166 19/12/2021 Chapter 165 19/12/2021 Chapter 164 19/12/2021 Chapter 163 19/12/2021 Chapter 162 19/12/2021 Chapter 161 19/12/2021 Chapter 160 19/12/2021 Chapter 159 19/12/2021 Chapter 158 19/12/2021 Chapter 157 19/12/2021 Chapter 156 19/12/2021 Chapter 155 19/12/2021 Chapter 154 19/12/2021 Chapter 153 19/12/2021 Chapter 152 19/12/2021 Chapter 151 19/12/2021 Chapter 150 19/12/2021 Chapter 149 19/12/2021 Chapter 148 19/12/2021 Chapter 147 19/12/2021 Chapter 146 19/12/2021 Chapter 145 19/12/2021 Chapter 144 19/12/2021 Chapter 143 19/12/2021 Chapter 142 19/12/2021 Chapter 141 19/12/2021 Chapter 140 19/12/2021 Chapter 139 19/12/2021 Chapter 138 19/12/2021 Chapter 137 19/12/2021 Chapter 136 19/12/2021 Chapter 135 19/12/2021 Chapter 134 19/12/2021 Chapter 133 19/12/2021 Chapter 132 19/12/2021 Chapter 131 19/12/2021 Chapter 130 19/12/2021 Chapter 129 19/12/2021 Chapter 128 19/12/2021 Chapter 127 19/12/2021 Chapter 126 19/12/2021 Chapter 125 19/12/2021 Chapter 124 19/12/2021 Chapter 123 19/12/2021 Chapter 122 19/12/2021 Chapter 121 19/12/2021 Chapter 120 19/12/2021 Chapter 119 19/12/2021 Chapter 118 19/12/2021 Chapter 117 19/12/2021 Chapter 116 19/12/2021 Chapter 115 19/12/2021 Chapter 114 19/12/2021 Chapter 113 19/12/2021 Chapter 112 19/12/2021 Chapter 111 19/12/2021 Chapter 110 19/12/2021 Chapter 109 19/12/2021 Chapter 108 19/12/2021 Chapter 107 19/12/2021 Chapter 106 19/12/2021 Chapter 105 19/12/2021 Chapter 104 19/12/2021 Chapter 103 19/12/2021 Chapter 102 19/12/2021 Chapter 101 19/12/2021 Chapter 100 19/12/2021 Chapter 99 19/12/2021 Chapter 98 19/12/2021 Chapter 97 19/12/2021 Chapter 96 19/12/2021 Chapter 95 19/12/2021 Chapter 94 19/12/2021 Chapter 93 19/12/2021 Chapter 92 19/12/2021 Chapter 91 19/12/2021 Chapter 90 19/12/2021 Chapter 89 19/12/2021 Chapter 88 19/12/2021 Chapter 87 19/12/2021 Chapter 86 19/12/2021 Chapter 85 19/12/2021 Chapter 84 19/12/2021 Chapter 83 19/12/2021 Chapter 82 19/12/2021 Chapter 81 19/12/2021 Chapter 80 19/12/2021 Chapter 79 19/12/2021 Chapter 78 19/12/2021 Chapter 77 19/12/2021 Chapter 76 19/12/2021 Chapter 75 19/12/2021 Chapter 74 19/12/2021 Chapter 73 19/12/2021 Chapter 72 19/12/2021 Chapter 71 19/12/2021 Chapter 70 19/12/2021 Chapter 69 19/12/2021 Chapter 68 19/12/2021 Chapter 67 19/12/2021 Chapter 66 19/12/2021 Chapter 65 19/12/2021 Chapter 64 19/12/2021 Chapter 63 19/12/2021 Chapter 62 19/12/2021 Chapter 61 19/12/2021 Chapter 60 19/12/2021 Chapter 59 19/12/2021 Chapter 58 19/12/2021 Chapter 57 19/12/2021 Chapter 56 19/12/2021 Chapter 55 19/12/2021 Chapter 54 19/12/2021 Chapter 53 19/12/2021 Chapter 52 19/12/2021 Chapter 51 19/12/2021 Chapter 50 19/12/2021 Chapter 49 19/12/2021 Chapter 48 19/12/2021 Chapter 47 19/12/2021 Chapter 46 19/12/2021 Chapter 45 19/12/2021 Chapter 44 19/12/2021 Chapter 43 19/12/2021 Chapter 42 19/12/2021 Chapter 41 19/12/2021 Chapter 40 19/12/2021 Chapter 39 19/12/2021 Chapter 38 19/12/2021 Chapter 37 19/12/2021 Chapter 36 19/12/2021 Chapter 35 19/12/2021 Chapter 34 19/12/2021 Chapter 33 19/12/2021 Chapter 32 19/12/2021 Chapter 31 19/12/2021 Chapter 30 19/12/2021 Chapter 29 19/12/2021 Chapter 28 19/12/2021 Chapter 27 19/12/2021 Chapter 26 19/12/2021 Chapter 25 19/12/2021 Chapter 24 19/12/2021 Chapter 23 19/12/2021 Chapter 22 19/12/2021 Chapter 21 19/12/2021 Chapter 20 19/12/2021 Chapter 19 19/12/2021 Chapter 18 19/12/2021 Chapter 17 19/12/2021 Chapter 16 19/12/2021 Chapter 15 19/12/2021 Chapter 14 19/12/2021 Chapter 13 19/12/2021 Chapter 12 19/12/2021 Chapter 11 19/12/2021 Chapter 10 19/12/2021 Chapter 9 19/12/2021 Chapter 8 19/12/2021 Chapter 7 19/12/2021 Chapter 6 19/12/2021 Chapter 5 19/12/2021 Chapter 4 19/12/2021 Chapter 3 19/12/2021 Chapter 2 19/12/2021 Chapter 1 19/12/2021