81 Diver

 • Tác giả
  Shibata Yokusaru

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  380/380
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Manga
  Tóm tắt:
  Cờ vây, cờ tướng, cờ vua,V/v.... Là các loại cờ trí tuệ, chơi hai người. Đó là các loại trò chơi phổ biến trên thế giới, nhưng vẫn có một loại cờ khác- cờ shogi.Bạn, nếu bạn là một người chơi cờ, ở đây là cờ shogi. Thì, bạn sẽ có một quyết định thế nào? Trở thành một tay cờ chuyên nghiệp, hay biết chơi cờ, chơi giỏi, để rồi chơi theo kiểu cá cược để kiếm tiền?Bộ truyện này, là bộ truyện nói về cờ shogi. Trong cái thế giới mà người chơi cờ shogi này chia làm hai loại. Một là sẽ trở thành một tay cờ chuyên nghiệp. Một là, chơi giỏi, để rồi theo con đường cá cược kiếm tiền.Nhân vật chính của bộ này, là một cu cậu chơi cờ shogi giỏi, nhưng lại theo con đường cờ bạc kiếm tiền, với mơ ước sẽ thành một tay Pro shogi trong tương lai. Với một niềm kiêu hãnh rằng từ khi chơi cá cược cờ, chưa bao giờ thua, cu cậu coi mình là vô địch trong thế giới cờ này. Rồi câu chuyện xảy ra, cu cậu nghe nói về một người, người đó cũng là một tay chơi shogi theo lối cá cược, vậy là theo chỉ dẫn, cu cậu tìm đến coi thử, thách đấu với tay cờ đó. Cứ ngỡ là mình mạnh, chả có ai bì được, cu cậu lao vô cuộc đấu cờ. Nhưng rồi, chuốc lấy thua thê thảm. Mất tinh thần, vì lần đầu thua, cu cậu đành rút lui về nhà.Trước cái tình huống mất tinh thần vì thua cuộc thê thảm ấy, cu cậu sẽ có dự tính gì? ngay cả cái tựa truyện nữa, 81 Diver là gì? muốn biết không? cứ theo dõi câu chuyện nhé

  Thể loại:
  Comedy Manga Romance Seinen Drama Sports
  Cập nhật
  12/12/2021

Danh sách chương

Chapter 375: .EnD 12/12/2021 Chapter 374 12/12/2021 Chapter 373 12/12/2021 Chapter 372 12/12/2021 Chapter 371 12/12/2021 Chapter 370 12/12/2021 Chapter 369 12/12/2021 Chapter 368 12/12/2021 Chapter 367 12/12/2021 Chapter 366 12/12/2021 Chapter 365 12/12/2021 Chapter 364 12/12/2021 Chapter 363 12/12/2021 Chapter 362 12/12/2021 Chapter 361 12/12/2021 Chapter 360 12/12/2021 Chapter 359 12/12/2021 Chapter 358 12/12/2021 Chapter 357 12/12/2021 Chapter 356 12/12/2021 Chapter 355 12/12/2021 Chapter 354 12/12/2021 Chapter 353 12/12/2021 Chapter 352 12/12/2021 Chapter 351 12/12/2021 Chapter 350 12/12/2021 Chapter 349 12/12/2021 Chapter 348 12/12/2021 Chapter 347 12/12/2021 Chapter 346 12/12/2021 Chapter 345 12/12/2021 Chapter 344 12/12/2021 Chapter 343 12/12/2021 Chapter 342 12/12/2021 Chapter 341 12/12/2021 Chapter 340 12/12/2021 Chapter 339 12/12/2021 Chapter 338 12/12/2021 Chapter 337 12/12/2021 Chapter 336 12/12/2021 Chapter 335 12/12/2021 Chapter 334 12/12/2021 Chapter 333 12/12/2021 Chapter 332 12/12/2021 Chapter 331 12/12/2021 Chapter 330 12/12/2021 Chapter 329 12/12/2021 Chapter 328 12/12/2021 Chapter 327 12/12/2021 Chapter 326 12/12/2021 Chapter 325 12/12/2021 Chapter 324 12/12/2021 Chapter 323 12/12/2021 Chapter 322 12/12/2021 Chapter 321 12/12/2021 Chapter 320 12/12/2021 Chapter 319 12/12/2021 Chapter 318 12/12/2021 Chapter 317 12/12/2021 Chapter 316 12/12/2021 Chapter 315 12/12/2021 Chapter 314 12/12/2021 Chapter 313 12/12/2021 Chapter 312 12/12/2021 Chapter 311 12/12/2021 Chapter 310 12/12/2021 Chapter 309 12/12/2021 Chapter 308 12/12/2021 Chapter 307 12/12/2021 Chapter 306 12/12/2021 Chapter 305 12/12/2021 Chapter 304 12/12/2021 Chapter 303 12/12/2021 Chapter 302 12/12/2021 Chapter 301 12/12/2021 Chapter 300 12/12/2021 Chapter 299 12/12/2021 Chapter 298 12/12/2021 Chapter 297 12/12/2021 Chapter 296 12/12/2021 Chapter 295 12/12/2021 Chapter 294 12/12/2021 Chapter 293 12/12/2021 Chapter 292 12/12/2021 Chapter 291 12/12/2021 Chapter 290 12/12/2021 Chapter 289 12/12/2021 Chapter 288 12/12/2021 Chapter 287 12/12/2021 Chapter 286 12/12/2021 Chapter 285 12/12/2021 Chapter 284 12/12/2021 Chapter 283 12/12/2021 Chapter 282 12/12/2021 Chapter 281 12/12/2021 Chapter 280 12/12/2021 Chapter 279 12/12/2021 Chapter 278 12/12/2021 Chapter 277 12/12/2021 Chapter 276 12/12/2021 Chapter 275 12/12/2021 Chapter 274 12/12/2021 Chapter 273 12/12/2021 Chapter 272 12/12/2021 Chapter 271 12/12/2021 Chapter 270 12/12/2021 Chapter 269 12/12/2021 Chapter 268 12/12/2021 Chapter 267 12/12/2021 Chapter 266 12/12/2021 Chapter 265 12/12/2021 Chapter 264 12/12/2021 Chapter 263 12/12/2021 Chapter 262 12/12/2021 Chapter 261 12/12/2021 Chapter 260 12/12/2021 Chapter 259 12/12/2021 Chapter 258 12/12/2021 Chapter 257 12/12/2021 Chapter 256 12/12/2021 Chapter 255 12/12/2021 Chapter 254 12/12/2021 Chapter 253 12/12/2021 Chapter 252 12/12/2021 Chapter 251 12/12/2021 Chapter 250 12/12/2021 Chapter 249 12/12/2021 Chapter 248 12/12/2021 Chapter 247 12/12/2021 Chapter 246 12/12/2021 Chapter 245 12/12/2021 Chapter 244 12/12/2021 Chapter 243 12/12/2021 Chapter 242 12/12/2021 Chapter 241 12/12/2021 Chapter 240 12/12/2021 Chapter 239 12/12/2021 Chapter 238 12/12/2021 Chapter 237 12/12/2021 Chapter 236 12/12/2021 Chapter 235 12/12/2021 Chapter 234 12/12/2021 Chapter 233 12/12/2021 Chapter 232 12/12/2021 Chapter 231 12/12/2021 Chapter 230 12/12/2021 Chapter 229 12/12/2021 Chapter 228 12/12/2021 Chapter 227 12/12/2021 Chapter 226 12/12/2021 Chapter 225 12/12/2021 Chapter 224 12/12/2021 Chapter 223 12/12/2021 Chapter 222 12/12/2021 Chapter 221 12/12/2021 Chapter 220 12/12/2021 Chapter 219 12/12/2021 Chapter 218 12/12/2021 Chapter 217 12/12/2021 Chapter 216 12/12/2021 Chapter 215 12/12/2021 Chapter 214 12/12/2021 Chapter 213 12/12/2021 Chapter 212 12/12/2021 Chapter 211 12/12/2021 Chapter 210 12/12/2021 Chapter 209 12/12/2021 Chapter 208 12/12/2021 Chapter 207 12/12/2021 Chapter 206 12/12/2021 Chapter 205 12/12/2021 Chapter 204 12/12/2021 Chapter 203 12/12/2021 Chapter 202 12/12/2021 Chapter 201 12/12/2021 Chapter 200 12/12/2021 Chapter 199 12/12/2021 Chapter 198 12/12/2021 Chapter 197 12/12/2021 Chapter 196 12/12/2021 Chapter 195 12/12/2021 Chapter 194 12/12/2021 Chapter 193 12/12/2021 Chapter 192 12/12/2021 Chapter 191 12/12/2021 Chapter 190 12/12/2021 Chapter 189 12/12/2021 Chapter 188 12/12/2021 Chapter 187 12/12/2021 Chapter 186 12/12/2021 Chapter 185 12/12/2021 Chapter 184 12/12/2021 Chapter 183 12/12/2021 Chapter 182 12/12/2021 Chapter 181 12/12/2021 Chapter 180 12/12/2021 Chapter 179 12/12/2021 Chapter 178 12/12/2021 Chapter 177 12/12/2021 Chapter 176 12/12/2021 Chapter 175 12/12/2021 Chapter 174 12/12/2021 Chapter 173 12/12/2021 Chapter 172 12/12/2021 Chapter 171 12/12/2021 Chapter 170 12/12/2021 Chapter 169 12/12/2021 Chapter 168 12/12/2021 Chapter 167 12/12/2021 Chapter 166 12/12/2021 Chapter 165 12/12/2021 Chapter 164 12/12/2021 Chapter 163 12/12/2021 Chapter 162 12/12/2021 Chapter 161 12/12/2021 Chapter 160 12/12/2021 Chapter 159 12/12/2021 Chapter 158 12/12/2021 Chapter 157 12/12/2021 Chapter 156 12/12/2021 Chapter 155 12/12/2021 Chapter 154 12/12/2021 Chapter 153 12/12/2021 Chapter 152 12/12/2021 Chapter 151 12/12/2021 Chapter 150 12/12/2021 Chapter 149 12/12/2021 Chapter 148 12/12/2021 Chapter 147 12/12/2021 Chapter 146 12/12/2021 Chapter 145 12/12/2021 Chapter 144 12/12/2021 Chapter 143 12/12/2021 Chapter 142 12/12/2021 Chapter 141 12/12/2021 Chapter 140 12/12/2021 Chapter 139 12/12/2021 Chapter 138 12/12/2021 Chapter 137 12/12/2021 Chapter 136 12/12/2021 Chapter 135 12/12/2021 Chapter 134 12/12/2021 Chapter 133 12/12/2021 Chapter 132 12/12/2021 Chapter 131 12/12/2021 Chapter 130 12/12/2021 Chapter 129 12/12/2021 Chapter 128 12/12/2021 Chapter 127 12/12/2021 Chapter 126 12/12/2021 Chapter 125 12/12/2021 Chapter 124 12/12/2021 Chapter 123 12/12/2021 Chapter 122 12/12/2021 Chapter 121 12/12/2021 Chapter 120 12/12/2021 Chapter 119 12/12/2021 Chapter 118 12/12/2021 Chapter 117 12/12/2021 Chapter 116 12/12/2021 Chapter 115 12/12/2021 Chapter 114 12/12/2021 Chapter 113 12/12/2021 Chapter 112 12/12/2021 Chapter 111 12/12/2021 Chapter 110 12/12/2021 Chapter 109 12/12/2021 Chapter 108 12/12/2021 Chapter 107 12/12/2021 Chapter 106 12/12/2021 Chapter 105 12/12/2021 Chapter 104 12/12/2021 Chapter 103 12/12/2021 Chapter 102 12/12/2021 Chapter 101 12/12/2021 Chapter 100 12/12/2021 Chapter 99 12/12/2021 Chapter 98 12/12/2021 Chapter 97 12/12/2021 Chapter 96 12/12/2021 Chapter 95 12/12/2021 Chapter 94 12/12/2021 Chapter 93 12/12/2021 Chapter 92 12/12/2021 Chapter 91 12/12/2021 Chapter 90 12/12/2021 Chapter 89 12/12/2021 Chapter 88 12/12/2021 Chapter 87 12/12/2021 Chapter 86 12/12/2021 Chapter 85 12/12/2021 Chapter 84 12/12/2021 Chapter 83 12/12/2021 Chapter 82 12/12/2021 Chapter 81 12/12/2021 Chapter 80 12/12/2021 Chapter 79 12/12/2021 Chapter 78 12/12/2021 Chapter 77 12/12/2021 Chapter 76 12/12/2021 Chapter 75 12/12/2021 Chapter 74 12/12/2021 Chapter 73 12/12/2021 Chapter 72 12/12/2021 Chapter 71 12/12/2021 Chapter 70 12/12/2021 Chapter 69 12/12/2021 Chapter 68 12/12/2021 Chapter 67 12/12/2021 Chapter 66 12/12/2021 Chapter 65 12/12/2021 Chapter 64 12/12/2021 Chapter 63 12/12/2021 Chapter 62 12/12/2021 Chapter 61 12/12/2021 Chapter 60 12/12/2021 Chapter 59 12/12/2021 Chapter 58 12/12/2021 Chapter 57 12/12/2021 Chapter 56 12/12/2021 Chapter 55 12/12/2021 Chapter 54 12/12/2021 Chapter 53 12/12/2021 Chapter 52 12/12/2021 Chapter 51 12/12/2021 Chapter 50 12/12/2021 Chapter 49 12/12/2021 Chapter 48 12/12/2021 Chapter 47 12/12/2021 Chapter 46 12/12/2021 Chapter 45 12/12/2021 Chapter 44 12/12/2021 Chapter 43 12/12/2021 Chapter 42 12/12/2021 Chapter 41 12/12/2021 Chapter 40 12/12/2021 Chapter 39 12/12/2021 Chapter 38 12/12/2021 Chapter 37 12/12/2021 Chapter 36 12/12/2021 Chapter 35 12/12/2021 Chapter 34 12/12/2021 Chapter 33 12/12/2021 Chapter 32 12/12/2021 Chapter 31 12/12/2021 Chapter 30 12/12/2021 Chapter 29 12/12/2021 Chapter 28 12/12/2021 Chapter 27 12/12/2021 Chapter 26 12/12/2021 Chapter 25 12/12/2021 Chapter 24 12/12/2021 Chapter 23 12/12/2021 Chapter 22 12/12/2021 Chapter 21 12/12/2021 Chapter 20 12/12/2021 Chapter 19 12/12/2021 Chapter 18 12/12/2021 Chapter 17 12/12/2021 Chapter 16 12/12/2021 Chapter 15 12/12/2021 Chapter 14 12/12/2021 Chapter 13 12/12/2021 Chapter 12 12/12/2021 Chapter 11 12/12/2021 Chapter 10 12/12/2021 Chapter 9 12/12/2021 Chapter 8 12/12/2021 Chapter 7 12/12/2021 Chapter 6 12/12/2021 Chapter 5 12/12/2021 Chapter 4 12/12/2021 Chapter 3 12/12/2021 Chapter 2.2 12/12/2021 Chapter 2.1 12/12/2021 Chapter 2 12/12/2021 Chapter 1.3 12/12/2021 Chapter 1.2 12/12/2021 Chapter 1.1 12/12/2021 Chapter 1 12/12/2021